partifinansiering.no

English

Regnskapsåret 2014

De politiske partiene i Norge finansieres på ulike måter. Alle partiene er etter partiloven pliktig til å oppgi regnskapsopplysninger til et sentralt register.
Her er den fullstendige oversikten for regnskapsåret 2014 til de ulike partiene - fra hovedorganisasjonsnivå ned til de ulike lokallagene.

Tall for regnskapsåret 2014. Sist oppdatert 2. september 2015.

Regional inngang på fylke

Alle regnskapstallene samlet i et Excel regneark (1,33 Mb)
Excelfilen kan også hentes ned i pakket utgave (zip) (230 Kb)

Bakgrunn

Om datainnsamlingen

Informasjon om innberetning for regnskapsåret 2014

Andre lenker:

Valgkampbidrag 2015

Valgkampbidrag 2013

Arkiv, partilagenes innberetning

Statistikk om finansiering av politiske partier

Partiloven


Ansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Databehandler: Statistisk sentralbyrå