Sum årlige identifiserte bidrag

Figuren under gir oversikt over sum årlige bidrag der bidragsyteren er identifisert.

Topp 10 bidragsytere 2022

Oversikten viser større enkeltdonasjoner av privatpersoner eller bedrifter. Er det blitt gitt til flere partier eller partiledd kan samme person eller bedrift forekomme flere steder.

Årlige bidrag per parti

Oversikten viser årlige bidrag fordelt per parti. Dette er de partiene som har fått mest støtte.