Totale årlige bidrag

Oversikt over årlige bidrag gitt totalt til alle partier og partiledd per år.

Topp 10 bidragsytere 2019

Oversikten viser større enkeltdonasjoner av privatpersoner eller bedrifter. Er det blitt gitt til flere partier eller partiledd kan samme person eller bedrift forekomme flere steder.

Årlige bidrag per parti

Oversikten viser årlige bidrag fordelt per parti. Dette er de 13 partiene som har fått mest støtte.