Totale årlege bidrag

Oversikt over årlige bidrag gitt totalt til alle partier og partiledd per år.

Topp 10 bidragsytarar 2019

Oversikta viser større enkeltdonasjonar frå privatpersonar eller bedrifter. Dersom det har vorte gitt til fleire parti eller partiledd, kan same person eller bedrift vere oppført fleire stader.

Årlege bidrag per parti

Oversikta viser årlege bidrag per parti. Dette er dei 13 partia som har fått mest støtte