Sum årlege identifiserte bidrag

Figuren under gir oversikt over sum årlege bidrag der bidragsytaren er identifisert.

Topp 10 bidragsytarar 2022

Oversikta viser større enkeltdonasjonar frå privatpersonar eller bedrifter. Dersom det har vorte gitt til fleire parti eller partiledd, kan same person eller bedrift vere oppført fleire stader.

Årlege bidrag per parti

Oversikta viser årlege bidrag per parti. Dette er dei partia som har fått mest støtte