Løve utenfor stortinget

Årlege bidrag

Her finn du alle bidrag i løpet av eit kalenderår. Oversikta blir oppdatert kvart år i september.

Bidrag i valgår

Bidrag i valår

Her finn du bidrag som er gitt i valår mellom 1. januar og siste fredag før valdagen. Oversikta blir løpande oppdatert.

Regnskap

Rekneskap

Her kan du få innsyn i rekneskapsopplysningar til parti som har ei inntekt på 12 000 kroner eller meir.